Followers

Friday, September 02, 2022

Harf

"Hum dono jo ek harf thhey

Hum ek roz miley

aur lafz bana

aur hamne ek maayne paaye

fir jaane kya hum par guzri

aur ab yun hai

tum ek harf ho

ek khaane mein

main ek harf hun

ek khaane mein

beech mein

kitne lamhon ke khaane khali hain

fir se koi lafz bane

aur hum fir se koi maayne paaye

aisa ho sakta hai

lekin

sochna hoga

in khali khaanon mein hum ko bharna kya hai".......


- Javed Akhtar


(harf-alphabet,lafz-word,maayne-meaning,khaana-block)

SOME OF MY FAVOURITE POSTS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...